VAKIF AMAÇLARI

1) Kültür değerlerimizi, tarihimizde bizi büyüten örf, adet ve manevi değerlerimizi ve Türkçe'mizi araştırmak, araştırmaları desteklemek, korumak, yaşatmak ve tanıtmak,

2) Bilim,Teknoloji ve Eğitim alanındaki faaliyetleri teşvik etmek,

3) Ülke sanayiinin ihtiyaç duyduğu vasıflı iş gücü yetiştirilmesine ve bu suretle ülkenin istihdam imkanlarını artırıcı eğitim çalışmalarına katkıda bulunmak için okullar, eğitim kurumları açmak, işletmektir.

Last modified: Cumartesi, 9 Nisan 2016, 11:26 ÖS