Bu alanda iş birliği yaptığımız kurumlar ile birlikte açtığımız kurslar yer almaktadır. (Örn: KOUSEM, İŞKUR v.s.)